Contact

De Coach is gevestigd in de Beurs van Berlage te Amsterdam. De locatie is zowel met openbaar vervoer als met de auto goed te bereiken.

Openbaar vervoer: vijf minuten lopen vanaf station Amsterdam Centraal. U verlaat het station aan de voorkant en loopt over het Damrak. De Beurs van Berlage ligt aan uw linkerhand, voor warenhuis de Bijenkorf.

Auto: parkeren in de Bijenkorf garage.
De ingang van de kantoren is bij de receptie op het Damrak 245, in het midden van het gebouw De Beurs van Berlage. U gaat bij de glazen deuren naar binnen.

De Coach – Eva Janssen

Beurs van Berlage
Damrak 245 (ruimte 347)
1012 ZJ Amsterdam

Telefoon: 06- 248 128 60
Email: info@decoach.com
www.decoach.com

 

Beroepscode NIP en Privacyverklaring

Beroepscode NIP

De Coach conformeert zich aan de beroepscode van het Nederlands Instituut Psychologen (NIP), op deze site in te zien: https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/.

Psychologen die lid zijn van het NIP en/of een NIP-registratie hebben, moeten zich houden aan deze beroepscode. De basisprincipes van de Beroepscode zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig dient te gedragen. In de Beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van deze vier basisprincipes. De Beroepscode voor psychologen is ook in het Engels vertaald en staat online: Code of Ethics.

Vanaf 25 mei 2018 geldt voor De Coach verder de nieuwe Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op grond waarvan onderstaande Privacyverklaring is opgesteld.

Privacyverklaring

De Coach vindt uw privacy belangrijk en verwerkt persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. In deze privacyverklaring staat hoe De Coach persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het werken met klanten.

Gegevens die De Coach verwerkt:

  • Contactgegevens zoals voor- en achternaam, adres, bedrijfsnaam, e-mailadres, bedrijfsadres en telefoonnummer.
  • Tijdens coachings-, loopbaan- en/of trainingstrajecten persoonlijke aantekeningen op schrift die dienen om kwaliteit in de trajecten te kunnen leveren en om tijdens het traject de voortgang te monitoren. Deze worden niet gedeeld noch online verwerkt.

Gegevens van (potentiële) klanten worden niet langer dan 2 jaar na het laatste contactmoment bewaard en daarna verwijderd. Persoonsgegevens die De Coach verwerkt, worden niet gedeeld. Ze worden niet verkocht aan anderen en ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, of voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Gegevens worden uitsluitend gedeeld als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

* Website host one.com (mail en contacten). De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat, herkenbaar aan het slotje. De website www.decoach.com maakt geen gebruik van cookies.

* Inzage in factuurgegevens met namen en adressen door de belastingadviseur van De Coach. Als ondernemer is De Coach verplicht de administratie inclusief facturen 7 jaar te bewaren.

* OneDrive voor tijdelijke opslag.

De Coach beveiligt de ICT-infrastructuur adequaat en monitor de systemen proactief. Gegevens kunnen sporadisch (altijd geanonimiseerd) worden gebruikt in intercollegiale intervisie en supervisie of als anonieme, onherkenbare casus voor lesdoeleinden. Bij eventuele andere redenen wordt altijd om uw toestemming gevraagd.

Klopt er iets niet of wilt u in uw gegevens kijken of deze wissen/rectificeren? Dan verzoek we u contact op te nemen. Mocht er aanleiding toe zijn, dan kan u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlands Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring kan worden aangepast. Zodra het versienummer wijzigt, is er sprake van een nieuwe Privacyverklaring. Versie 1.0, mei 2018

De Coach, E. Janssen; Beurs van Berlage; Damrak 245; 1012 ZJ Amsterdam; ej@decoach.com

Disclaimer: De AVG is een uitgebreide en gecompliceerde wettekst. Deze Privacyverklaring is gebaseerd op diverse bronnen, waaronder de uitleg van de Autoriteit Persoonsgegevens, die van de Kamer van Koophandel en het Nederlands Instituut Psychologen. Ik kan niet garanderen dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. Leidend blijft de officiële wettekst AVG. Mei 2018.