Duurzame inzetbaarheid

img_4171De meest voorspellende vraag van duurzame inzetbaarheid blijkt te zijn: ‘Hoeveel jaar denk je nog (in de conditie van nu) in je functie te kunnen vervullen?’.Blijkbaar hebben mensen dus doorgaans een goed idee van de mate waarin ze de belasting die ze ervaren (van werk, privé en gezondheid) aankunnen.

Dit blijkt uit onderzoek uit Finland. Wil je een goede werkgever zijn die maatschappelijk verantwoord onderneemt en het belang van mensen voorop stelt, dan is het raadzaam het zogenaamde ‘werkvermogen’ in kaart te brengen van mensen. Dit is de mate waarin iemand geestelijk en fysiek in staat is zijn huidige werk te doen. Op een congres van het O& O-fonds enkele weken terug in de dierentuin van Amersfoort maakte ik kennis met E-on, een voorbeeld van een organisatie die middels de WAI (Work Ability Index; een vragenlijst waarmee de inschatting wordt gemaakt van het werkvermogen van de medewerkers) risico’s opspoort en investeert in ontwikkeling van medewerkers en in arbeidsomstandigheden. Meer interesse? Zie bijvoorbeeldwww.blikopwerk.nl

Ps. Er werd breed ingezet op ondersteuning en ontwikkeling. Om een idee te geven: er werd zowel ergonomisch advies als mediation, training en sport, leefstijl verandering, diëtisten, bedrijfsmaatschappelijk werk, psychologische begeleiding en gesprekken met leidinggevenden ingezet.

Goed functioneren op het werk is als mens ‘totaal’ goed functioneren, dat sprak uit deze acties. Inspirerend voor mij als coach!

Eva Janssen/ De Coach

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.