7 principles of mental strength

img_5795Het Trimbos Instituut onderscheidt 7 principes van mentale fitheid, een mooie insteek voor zelfreflectie. Welke zijn bij u sterk en minder sterk ontwikkeld?

1. Grip op je leven, 2. Je veerkracht versterken, 3. Optimistisch denken, 4. Richting geven aan je leven (een eigen richting bepalen, op zielsniveau), 5. Gezond leven, 6. Investeren in positieve relaties 7. Bewust leven en genieten.

Deze principes zijn ontleend uit onderzoek uit de Positieve Psychologie, de Cognitieve gedragstherapie, de Probleemoplossende Therapie, Mindfulness en gezonde leefadviezen. Een eclectische benadering.

Eva Janssen/De Coach

Comments Off on 7 principles of mental strength

Multitasken; you pay a price

img_5729Multitasken dé oplossing van tijdgebrek? Sms-en, tv-kijken en de krant lezen tegelijk? Nee, pas op. Langdurig multitasken is namelijk niet zonder gevolgen, zo lees ik in De Psycholoog (vakblad voor psychologen verbonden aan het NIP, Nederlands Instituut van Psychologen).

Chronisch zware multitaskers deden het slechter op taken waarbij zij relevante informatie moesten scheiden van irrelevante, waarbij ze irrelevante herinneringen dienen te negeren en waarbij ze moesten schakelen tussen verschillende taken. Je zou zeggen dat juist de multitasker, doordat hij vaak schakelt, daar beter in geworden is. Dat blijkt uit dit onderzoek dus nìet.
Het onderzoek laat zien dat chronische multitaskers waarschijnlijk hun aandacht laten trekken door wat er in hun omgeving gebeurt (irrelevente dingen minder goed kunnen filteren) terwijl niet multi-taskers beter in staat zijn hun aandacht te richten op datgene wat zij willen. De onderzoekers denken dat chronisch multitasken maakt dat onze informatieverwerking weliswaar breder maar ook ondieper is. Zullen mensen steeds meer moeite krijgen met deze tijd waarin het gewoon is om meerdere informatiekanalen tegelijk te gebruiken? Of zullen we informatie anders gaan verwerken?
In het engels zeggen ze: ‘you pay a mental price’. Ook ander onderzoek, dit keer naar dagdromen, laat zien dat dagdromen samen gaat met een slechtere stemming. Volle aandacht schenken aan dat wat je doet, focussen lijkt ervoor te zorgen dat mensen het meest tevreden zijn en de scherpste informatieverwerking toepassen.

Eva Janssen/ De Coach

Posted in psychology, psychology, training | Comments Off on Multitasken; you pay a price

Succes

img_3761De 10.000 uren regel.

In Margriet Sitskoorn’s boek: ‘Het maakbare brein’ wordt op prachtige wijze beschreven hoe flexibel het brein is. Er worden in de hersens continue nieuwe verbindingen gelegd door nieuwe ervaringen. Nu heb ik net het boek ‘Outliers’ (The Story of Success) gelezen van Malcolm Gladwell waarin hetzelfde naar voren komt. Kort door de bocht gezegd kan je goed worden in wat je maar ook wilt, àls je er maar veel tijd aan besteedt. Wat specifieker: 10.000 uur.

Even rekenen….dat is vier jaar van 45 uur per week of 8 jaar van 22 uur per week. Dus als ik me parttime bezig houdt met vioolspelen, kan ik na 8 jaar echt de planken op. Of de verkoop in, of een financiële administratie uitvoeren.

De boodschap is duidelijk: uren maken! Je moet bereid zijn en gedisciplineerd zijn. Je wens, je wil en vervolgens je doorzettingsvermogen en je praktische intelligentie zijn erg belangrijk. Het mooie van dit betoog is dus dat je uit moet gaan van wat iemand wil, meer nog dan van wat iemand nú kan. Het inschatten van capaciteiten is voldoende als het een ‘ongeveer’ schatting is, het hoeft niet heel specifiek.

Op televisie was er twee jaar terug een programma waarbij iemand in een maand een ander beroep leerde. Zo heb ik gezien dat een klassiek opgeleide violiste die nog nooit in een nachtclub was geweest in één maand door de beste experts werd opgeleid tot dj. Ook zag ik hoe een administrateur die nog nooit op een paard had gezeten en a-sportief was, tot cowboy werd opgeleid. Een drietal experts moest uit een drietal professionele dj’s, resp. cowboys de ‘net getransformeerde’ dj/cowboy eruit pikken. Soms lukte het, soms niet. Verbijsterend. In 1 maand! Als je dit doorvoert naar mijn vak waarbij mensen in loopbaanbegeleiding vaak nadenken over al dan niet het roer omgooien…..wat kunnen mensen toch veel leren!

Eva Janssen/ De Coach.

Posted in career guidance | Comments Off on Succes

Have an impact on others

img_4535De workshopleider staat voor onze groep (een symposium van de vereniging voor opleiders en ontwikkelaars, de nvo2) en het is duidelijk dat hij bevlogen is. Hij stapt naar ons toe, zijn ogen schitteren, hij is ongedurig. Hij spreekt nadrukkelijk. Wij als publiek zien dat hij warm loopt voor de inhoud van zijn workshop……….wíj worden er echter niet warm van. Hoe komt dat?

Ik las een mooi boek van de schrijfster Nathalie Goldberg waarin ze schrijven (waar haar boek over gaat) vergelijkt met het bakken van een cake. Het citaat hieronder vind ik op mijn beurt een leuke vergelijking bij de vraag: ‘Waarom heeft de één wel en de ander weinig impact op anderen?’. Zij schrijft:‘Sommige mensen proberen een cake te bakken met alleen de hitte zonder de ingrediënten. De hitte (de passie) is gezellig en behagelijk, maar als je klaar bent, is er voor anderen niet veel te eten. Je wilt ergens je tanden in kunnen zetten. Tegelijkertijd is het onvoldoende de juiste ingrediënten te hebben zonder hitte. Alle ingredïënten bij elkaar vormen slechts een kleverige massa, die een oven nodig heeft. Je moet er hitte en energie van je hart aan toevoegen. Soms moet je leren je oven warmer te maken, soms moet je leren de juiste ingrediënten toe te voegen’.

Wij werden er niet warm van omdat we alleen ‘de hitte’ van de spreker voelden, maar hij ‘te weinig ingrediënten’ in zijn betoog had gestopt. Hierdoor werd het verhaal dun en oppervlakkig. De cake als een mooie metafoor voor in de coachingsgesprekken die gaan over ‘profileren’ en ‘invloed hebben’: Zijn de juiste ingrediënten toegevoegd? Of hapert de oven?

Het gearceerde is vrij naar N. Goldberg ‘Writing down the bones’.

Eva Janssen/ De Coach.

Posted in assessment, coaching, coaching | Comments Off on Have an impact on others

Sustainable employability

img_4171De meest voorspellende vraag van duurzame inzetbaarheid blijkt te zijn: ‘Hoeveel jaar denk je nog (in de conditie van nu) in je functie te kunnen vervullen?’.Blijkbaar hebben mensen dus doorgaans een goed idee van de mate waarin ze de belasting die ze ervaren (van werk, privé en gezondheid) aankunnen.

Dit blijkt uit onderzoek uit Finland. Wil je een goede werkgever zijn die maatschappelijk verantwoord onderneemt en het belang van mensen voorop stelt, dan is het raadzaam het zogenaamde ‘werkvermogen’ in kaart te brengen van mensen. Dit is de mate waarin iemand geestelijk en fysiek in staat is zijn huidige werk te doen. Op een congres van het O& O-fonds enkele weken terug in de dierentuin van Amersfoort maakte ik kennis met E-on, een voorbeeld van een organisatie die middels de WAI (Work Ability Index; een vragenlijst waarmee de inschatting wordt gemaakt van het werkvermogen van de medewerkers) risico’s opspoort en investeert in ontwikkeling van medewerkers en in arbeidsomstandigheden. Meer interesse? Zie bijvoorbeeldwww.blikopwerk.nl

Ps. Er werd breed ingezet op ondersteuning en ontwikkeling. Om een idee te geven: er werd zowel ergonomisch advies als mediation, training en sport, leefstijl verandering, diëtisten, bedrijfsmaatschappelijk werk, psychologische begeleiding en gesprekken met leidinggevenden ingezet.

Goed functioneren op het werk is als mens ‘totaal’ goed functioneren, dat sprak uit deze acties. Inspirerend voor mij als coach!

Eva Janssen/ De Coach

Comments Off on Sustainable employability